Component sourcing

Izvor komponenata

Izvor komponenata dostupan je u FUMAX Technology, vodeći smo proizvođači ODM i OEM elektroničkih proizvoda u SHENZHEN-u u Kini, mogli bismo vam pomoći da nabavite sve elektroničke komponente iz cijelog svijeta, uključujući pasivne komponente, IC, međusobno povezivanje perifernih komponenata i još mnogo toga. Molimo pogledajte naš veliki izbor komponenata u nastavku.

Šta je elektronička komponenta

Elektronička komponenta je bilo koji osnovni diskretni uređaj ili fizički entitet u elektroničkom sistemu koji se koristi da utiče na elektrone ili njima povezana polja. Elektroničke komponente su uglavnom industrijski proizvodi, dostupni u jedinstvenom obliku i ne treba ih miješati s električnim elementima, koji su konceptualne apstrakcije koje predstavljaju idealizirane elektroničke komponente. Elektroničke komponente imaju dva ili više električnih terminala, osim antena koje mogu imati samo jedan terminal. Ti se vodiči spajaju, obično zalemljeni na tiskanu ploču, kako bi stvorili elektronički sklop s određenom funkcijom. Osnovne elektroničke komponente mogu se pakirati diskretno, kao nizovi ili mreže sličnih komponenti, ili integrirati u pakete kao što su poluvodički integrirani krugovi, hibridni integrirani krugovi ili uređaji od debelog filma. Sljedeća lista elektroničkih komponenti usredotočena je na diskretnu verziju ovih komponenata, obrađujući takve pakete kao komponente same po sebi.

Component sourcing2

Elektronička komponenta:

Uključi:

 Aktivne komponente (poluvodiči, MCU, IC ... itd.)

• Pasivna komponenta

• Mašinska elektronika

• Ostali