elektronska proizvodnja

Fumax je istinski dobavljač rješenja na jednom mjestu koji radi kompletne sastavljene proizvode – “spremne za sklapanje” ili “spremne za prodaju”.

U mogućnosti smo da radimo počevši od početnog dizajna proizvoda, dizajna elektronskih kola, rasporeda PCB-a, mehaničkog dizajna plastike/metala, dizajna i izrade kalupa / alata, nabavke komponenti, podsklopa, kompletne montaže do testiranja/pakovanja finalnog proizvoda.

Najtipičniji proizvodi uključuju PCB sklop sa žicama i kablovima, PCB sklop sa plastičnim kućištima, PCB sklop sa metalnim kućištima.

Tipičan proces proizvodnje gotovih proizvoda:

Gotov proizvod1