electronic production

Fumax je uistinu sveobuhvatni dobavljač rješenja koji obavlja kompletne montirane proizvode - „spreman za montažu“ ili „spreman za prodaju“.

U mogućnosti smo raditi od početnog dizajna proizvoda, dizajna elektroničkih sklopova, izgleda PCB-a, mehaničkog dizajna plastike / metala, dizajna i izrade kalupa / alata, nabave komponenata, podsklopa, u potpunosti do ispitivanja / paketa finalnog proizvoda.

Najtipičniji proizvodi uključuju sklop PCB-a sa žicama i kablovima, sklop PCB-a s plastičnim kućištima, sklop PCB-a s metalnim kućištima.

Tipični postupak proizvodnje gotovih proizvoda:

Finished Product1