PCB sklop sa metalnim kućištem.

Tipična metalna kućišta: nerđajući čelik, aluminijum,

Vrsta proizvodnog procesa: štancanje metala, livenje pod pritiskom,

Slijedi studija slučaja.

PCBA + METALNA kutija1

Montaža modula IPU

Preduvjeti

Da biste započeli montažu, morate imati:

- PCB kartica tipa IPU (dužina 80 mm) sastavljena (vidi dokumentVODIČ 3: MONTAŽA

PCB KARTICA TIP IPU)

- Nanopi NEO plus 2 je već pripremljen (vidi dokumentVODIČ 1: MONTAŽA I UGRADNJA NANOPI-ja)

- Kućište dužine 80 mm

- Poklopac tip 1

- Poklopac tip 2

- 8 vijaka M3*8 T10 crne boje

- Prečnik zakovice 3,2 mm, dužina 16 mm

PCBA + METALNA kutija2
PCBA + METALNA kutija 3

Slika 1: Potrebne komponente

1. Nanopi

Priključite Nanopi na PCB karticu

2. Kućište

1) Uzmite kućište

2) Napravite rupu prečnika 4 mm na koordinatama prikazanim na slici

PCBA + METALNA kutija4

Slika 2: Nanopi NEO Plus 2

PCBA + METALNA kutija5

Slika 3: Tip PCB kartice IPU

PCBA + METALNA kutija6

Slika 4: Priključite Nanopi na PCB karticu

3) Postavite poklopac tip 2 i držite ga na mjestu pomoću četiri vijka M3*8 T10 crne boje

PCBA + METALNA kutija7

Slika 5: Napravite rupu prečnika 4 mm

Kućište 80 mm

Tip poklopca 2

Vijak M3*8 T10

crne boje

Prečnik 4 mm

37,3 mm

22,9 mm

4) Umetnite PCB karticu u drugi slot kućišta

PCBA + METALNA kutija8

Slika 6: Postavite pokrovnu ploču tip 2

5) Uzmite pokrovnu ploču tipa 1 i postavite je na drugu stranu kućišta

BILJEŠKA:Prvo postavite trepćuću LED diodu

6) Održavajte poklopac sa četiri zavrtnja M3*8 T10 crne boje

UPOZORENJE:Poštujte smjer prikazan na slici 9. U suprotnom nećete moći koristiti zakovicu.

Slika 10: Postavite pokrovnu ploču tipa 1

PCBA + METALNA kutija9

Slika 7: Umetnite PCB karticu u drugi slot kućišta (1)

PCBA + METALNA kutija 10

Slika 8: Umetnite PCB karticu u drugi slot kućišta (2)

PCBA + METALNA kutija 11

Slika 9: Umetnite PCB karticu u drugi slot kućišta (3)

PCBA + METALNA kutija 12

Tip poklopca 1

3. Zakovica

1) Uzmite sklopljeni modul

2) Postavite zakovicu unutar otvora na kućištu

3) Koristite zakovicu

PCBA + METALNA kutija 13

Slika 11: Uzmite sklopljeni modul

PCBA + METALNA kutija 14

Slika 12: Postavite zakovicu

PCBA + METALNA kutija 15

Slika 13: Koristite zakovicu